Веднъж годишно водачът може да възстанови не повече от 13 точки (1/3 от лимита).
За тази цел той трябва да премине курс на допълнително обучение, който се провежда всяка събота и е с продължителност 6 часа.
С издадения от фирмата документ и представянето му в "Пътна полиция" по място на отчет? на водача му се възстановяват 13 точки, но не повече от определения лимит от 39 точки.

ЦЕНА НА КУРС: 100 лв.

Не забравяйте, че контролните точки не са самоцел, а регулатор на страстите зад волана!
Те отдавна са практика в развитите европейски страни!
Пазейки контролните си точки, вие пазите от трагичен инцидент себе си, хората, които возите, и другите на пътя!