Категория “A” - водач на мотоциклет. Цената на курса е 350 лева.

Обучението включва :

 • Теоретична подготовка 36 часа.

 • Практическа подготовка 20 часа.


Забележка :
Ако притежавате категория B, се явявате само на практически изпит.

Категория “В” - водач на лек автомобил. Цената на курса е 660 лева.
  Обучението включва 2 модула теория :

 • “Безопасност на движението по пътищата”, ”Общо устройство на МПС” и управление на лек автомобил.

 • Теоретичният модул включва 40 учебни часа. Лекциите се провеждат в учебния кабинет на фирмата. Обхващат обучение по “Безопасност на движението по пътищата”,” Общо устройство на МПС”.
  Фирмата осигурява учебни помагала за подготовка.

 • Практическо обучение (управление на автомобил) - 31 учебни часа с учебен автомобил по ваш избор.

Категория “С” - водач на товарен автомобил. Ценатана курса е 500 лева.

Изискване :
Необходимо е да имате шофьорска книжка за Категория “B” или успешно издържан изпит за Категория “B”.

Обучението включва 2 модула :

 • Теоретично обучение - ”Превоз на товари” и “Общо устройство на МПС”
 • Практическо обучение - 20 учебни часа с товарен автомобил “Mercedes”.

Категория “D” - водач на автобус. Цената на курса е 600 лева.

Изискване :
Необходимо е да имате минимум 2 години от придобиване на шофьорска книжка за Категория “С” и навършена възраст 21 години.

Обучението включва 2 модула :

 • Теоретичен обучение - “Превоз на пътници”
 • Практическо обучение

Категория “С+Е”-водач на камион с ремарке. Цената на курса е 500 лева.

Изискване :
Минимум 1 година след придобиване на Категория ”С”.

Обучението включва:

 • Теоретично обучение - “ Ремаркета и системи за прикачване”
 • Практическото обучение се състои от упражнение на полигон и градско управление.

Категория “M” - водач на мотопед. Цена на курса e 60 лева.

Дава право за управление на МПС до 50 куб.см. със скорост до 50 км/ч. Кандидатът трябва да е навършил 16 години.

Обучението и изпитът включват 2 модула теория :
“Безопасност на движението по пътищата” и “Общо устройство на МПС” .

За всеки изпит таксата е 60 лева.